Tinzin Co, ltd
Coffee and tea machine

Tính năng tiện ích

- Kết nối kẹp - Lưu lượng 150 L / h - Có Bypass cân bằng - đầu kết nối Ø 3/8" Gas / BSP - Chứng nhận đạt chuẩn Nsf - Sản xuất tại Ý
2.800.000 VND
FLUIDOTECH PUMP PLANE ROD 300 LT/H
Liên hệ    0989 070714   -   info@tinzin.com.vn
Tinzin Co.ltd
Tinzin.com.vn

Tính năng tiện ích

- Kết nối kẹp - Lưu lượng 150 L / h - Có Bypass cân bằng - đầu kết nối Ø 3/8" Gas / BSP - Chứng nhận đạt chuẩn Nsf - Sản xuất tại Ý
FLUIDOTECH PUMP PLANE ROD 300 LT/H
2.800.000 VND Liên hệ    0989070714        info@tinzin.com.vn